Till startsidan      Start     Tjänster     FR2000     Affe     Partners     Kontakta mig!


Alf Karlsson

Affe har många bollar i luften!

Meritförteckning.
Använd Adobe Reader eller motsvarande.
Om du inte har Adobe Reader,
 
hämta den gratis här.

Jag är född 1942, smålänning redan från början, men numera bosatt i Nyköping.

Min hantverksbakgrund
Jag lärde mig målareyrket på Centrala Verkstadsskolan i Oskarshamn, där jag hade förmånen att ha en riktig mästare som lärare både vad det gäller yrkets alla kompetenser och kundbemötande. Yrkesutbildningen spände från järnmålning till skylt- och marmoreringskonst. Åren där var 1956 - 1960. Jag erhöll efter utbildningen gesällbrev med silvermedalj som särskild belöning. Därefter stod jag i kondition som målare fram till 1977, då som lagbas med verksamhet i Storstockholmsområdet, dit jag flyttade 1964. Hagströms Måleri AB, ett av de ledande måleriföretagen i Storstockholmsområdet, erbjöd mig anställning 1977 som marknadsansvarig. Där arbetade jag fram till 1997. Jag erhöll under min tid på Hagströms måleribranschens Mästarbrev.

Målaremästarna
I mitten på åttiotalet engagerade jag mig i Målaremästarna och då främst i frågor som rör kvalitets- och miljöstyrning. Sedan 1992 har jag lett kurser för medlemmarna. Dessa har alla syftat till att driva kvalitets- och miljöarbetet inom måleriet och att påverka hela byggsektorns utveckling inom dessa områden.
 

Affes Mästarbrev

BQR
Jag har till 2007 varit medlem i styrelsen för Rådet för Byggkvalitet, BQR, där jag representerade SFK - Bygg. BQR driver stora förändringsprojekt inom bygg- och anläggningssektorn som rönt stort intresse och engagerat hela sektorn. Jag har varit ledamot i BQRs utbildningsutskott vars syfte är att stärka kunskap och kompetens. Kompetensutveckling är en långsiktigt avgörande kvalitetsfråga för samhällsbyggnadssektorn. I ”Best Practice Project ingick jag i styrgruppen. Projektets mål är att introducera en mätmodell för bygg- och anläggningsprojekt. Läs mer här! 

I "Garantiprojektet" har vi utarbetat Garantiguiden med anvisningar och råd till byggherrar som önskar anpassade och förlängda garantier. Läs mer här!

Jag har varit projektledare för projektet "Hjälpmedel vid värdering av ledningssystem i samhällsbyggnadssektorn" med syfte att kartlägga vilka ledningssystem och utvärderingsmodeller som används och ta fram ett hjälpmedel för inköpare som skall värdera dessa ledningssystem. Hämta rapporten här!

Övriga kunder
Bland övriga kunder kan nämnas Skogsindustrierna (målningsbeskrivningar för in- och utvändig trämålning) och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (beväxning på målade träfasader utomhus).

FR2000
Jag har deltagit i skapandet av FR2000 och ingick under perioden 1996 till 2006 i Rådet för FR2000 som ansvarar för systemet. Jag har även deltagit i branschanpassning av FR2000 till måleri- och glasbranscherna och hjälper flera företag att utforma sina egna system.

Övriga uppdrag
Ordförande i styrelsen för lokalföreningen SFK-Bygg Stockholm. SFK-Bygg är en av sektionerna inom Svenska Förbundet för Kvalitet.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet
Examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1997 och utvärderingsledare 1998 och 2001. Har också genomgått handledarutbildning för Indicator®.

Ledarskap
Södertälje SportklubbLedarskapserfarenheter utöver arbetslivet har jag fått i Södertälje Sportklubb som bedriver ishockey på elitnivå. Där verkade jag åren 1974 - 1992, först som lagledare för ungdomslag och från 1980 till 1987 som lagledare och fys.tränare för juniorlag, från 1988 till 1992 fys.tränare för A-lag och juniorlag.

 

 

Senast uppdaterad 2014-02-19