Till startsidan      Start     Tjänster     FR2000     Affe     Partners     Kontakta mig!


Affe i Södertälje HB

Senaste nytt:
 
punkt Nu är min meritförteckning* uppdaterad.
 
punkt Uppdateringen av AMA Hus 14 och AMA RA 14 till AMA Hus 18 och AMA RA 18 är under arbete och beräknas färdigt 2018. Jag är ansvarig för LCS-kapitlet i det arbetet.
 
punkt Under 2016 och 2017 har jag utbildat 200 medlemmar i Måleriföretagarna om AMA Hus 14. Utbildningen har hållits på 11 platser runt om i Sverige.
 
punkt Nionde utgåvan av "Att välja trä" och "Träguiden" med uppdaterad ytskiktsinformation gavs ut 2014. Jag har haft förmånen att hjälpa Skogsindustrierna med de delar som handlar om ytskikt och målningsbeskrivningar vid framtagningen av dessa publikationer. Båda ingår i deras stora utbud av utbildnings- och informationsmaterial för trä. Läs Att välja trä* och TräGuiden / Anvisningar och produktion / Ytbehandling med underhåll.
 
punkt SABO och Målaremästarna tar tillsammans fram mallar för beskrivning ut- och invändig målning samt en AF-mall för upphandling av måleri enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Jag är medlem i arbetsgruppen och ansvarig för mallarna för utvändig målning. Dessa finns på Svensk Byggtjänsts webbverktyg för byggbeskrivningar sedan 2014.
 
punkt Nu kan du hämta rapporten TILLMAN: Tillståndsvärdering av målat trä utomhus - en manual* som Jan Ekstedt och jag skrivit. Det är en handbok som på ett enkelt sätt beskriver metoder för beskrivning av målade ytors kondition. Målet med arbetet har varit en lättanvänd manual med många, lättförståeliga och entydiga bilder på olika nivåer av påverkan och nedbrytning av målat trä för lättare och mer invändningsfria bedömningar.

Handboken har finansierats av Formas, SABO, Skogsindustrierna, Sveriges Färgfabrikanters Förening, Målaremästarna samt SP Trätek.
 
punkt Nu kan du hämta rapporten Beväxning på målade träfasader utomhus* som Jan Ekstedt och jag skrivit för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapporten redovisar vetenskapliga fakta om mikroorganismers levnadsbetingelser och betydelse för estetisk och funktionell påverkan. Den innehåller också konkreta rekommendationer för behandling av ytor som fått beväxning av mikroorganismer.
 
punkt Jag har haft förmånen att hjälpa Skogsindustrierna med de målningsbeskrivningar som ingår i deras stora utbud av byggbeskrivningar för trä. Läs Måla inomhus*, Måla utomhus* och Nymålning av utvändigt trä*.
 

 *Använd Adobe Reader eller motsvarande. Om du inte har Adobe Reader, hämta den gratis här.

 
 

 


Affe i Södertälje HB erbjuder tjänster inom rådgivning och utbildning där kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet integreras till en helhet.
Företaget finns numera i Nyköping och drivs av Alf Karlsson, målarmästare som arbetat med produktutveckling, projektledning och kvalitet inom måleribranschen samt med kvalitets- och miljöarbete inom byggsektorn sedan 80-talet.
Jag arbetar med införande av verksamhetssystem, tex. enligt FR2000, i mindre och medelstora hantverksföretag och med upphandlingar inom bygg- och fastighetsbranscherna för bästa helhetspris på sikt, där mjuka parametrar och företagens värderingar utgör del av priset.


Min affärsidé:
Att med systematiska metoder hjälpa mina kunder att utveckla sin verksamhet mot bättre affärer genom helhetssyn och ständigt förbättringsarbete inom kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.


Min kvalitets- och miljöpolicy hittar du här! Läs mer om Alf Karlsson!

Adress Telefon E-post
 Affe i Södertälje HB 0155-67 90 45

info@affe.se

 Hasselbacksvägen 14 070-688 76 98 mobil  
 611 47 Nyköping    

 


Sidorna är avsedda för skärmupplösning 1024 x 768 (XGA)
Senast uppdaterad 2017-05-31
Antal besökare:
Synpunkter på hemsidan? Kontakta webredaktören!Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen