Till startsidan      Start     Tjänster     FR2000     Affe     Partners     Kontakta mig!


FR2000

En ekonomisk förening bestående av anslutna branschföreningar ansvarar för FR2000 Verksamhetsledning, ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Enkelt och logiskt
FR2000 är uppbyggt på ett enkelt och logiskt sätt för att det skall vara lätt att använda i en organisations verksamhet. Genom att koppla ihop verksamhetens olika processer till en helhet skapas ett effektivt verksamhetssystem. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och den svenska standarden för kompetensförsörjning, SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, men är enklare att använda eftersom alla delarna är integrerade i ett system. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. Avsikten är att systemet skall vara enklare att införa än ISO-standarderna, utan att göra avkall på organisationens åtaganden. Organisationen skall kunna införa ett ledningssystem utan att vara beroende av extern hjälp.

Utgåva 2005-07-01
Den senaste utgåvan av FR2000 trädde i kraft den 1 januari 2006.

Basversion och branschanpassningar
FR2000 är en basversion avsedd att anpassas till olika branscher. F.n. finns 11 sådana branschanpassningar. Varje bransch kan lägga till egna krav, men inte ta bort krav som finns i basversionen. Jag har varit med och utarbetat branschanpassningen av FR2000 till måleribranschen.

Rådet för FR2000
Rådets ledamöter representerar olika kompetenser som kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, tjänsteverksamhet och tillverkande verksamhet.

Rådet ansvarar för att:

utforma och vidareutveckla basversionen
godkänna branschanpassningar
godkänna FR2000-revisorer
utfärda FR2000-certifikat till godkända organisationer.

Jag har deltagit i skapandet av FR2000 och har under 10 år ingått i Rådet.

Läs mer!
Du kan läsa mer om FR2000 här.

Vill du ha hjälp?
Vill du höra mer om hur jag kan hjälpa dig med att få ordning på verksamheten i ditt företag? Kontakta mig!

Senast uppdaterad 2010-10-27