Till startsidan      Start     Tjänster     FR2000     Affe     Partners     Kontakta mig!


Indicator    SIQ_indicator.gif (9865 bytes)

Indicator® är en konkret metod och ett informationssystem för företagsvärdering och verksamhetsförbättring. Systemet bygger på webbaserade enkäter där undersökningar skapas, genomförs och analyseras. All data lagras i en databas, vilket förenklar framställning av rapporter och analys av undersökningsmaterialet. Indicator® indikerar tillståndet enligt SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, men kan också redovisas i termer av balanserade styrkort.

Undersökningarna riktar sig till ledare, medarbetare och utvalda kunder. Frågorna speglar innehållet och andemeningen i SIQ-modellens kriterier. Resultaten som är tillgängligt mycket snabbt, indikerar verksamhetens starka sidor och förbättringsområden. 

Indicator® utvecklas och marknadsförs av Indicator Institute.

Veta mer?
Vill du veta mer om hur du kan använda Indicator® i din verksamhet? Kontakta mig!

Senast uppdaterad 2010-10-27